CONDICIONS DE LA TRANS PRIORAT MTB

A.- S’estableixen les següents Condicions Generals de la Trans Priorat MTB.

 • Les Condicions bàsiques estableixen que la TRANS PRIORAT MTB és una ruta circular de 2, 3 o 4 dies per fer en BTT i en cap cas és una competició. A més, l’organització NO ES FA RESPONSABLE dels possibles accidents o eventualitats que sorgeixin. Amb la contractació s’inclou l’Assegurança obligatòria d’acord amb la legislació actual per les Agències de Viatges.
 • El client es compromet a respectar el medi natural, conduint amb responsabilitat per no malmetre l’entorn. Alhora es compromet a respectar la flora i fauna, a no alterar a ramats i a tancar els passos / portes de bestiar. Alhora, a respectat les indicacions dels propietaris dels terrenys de pas. Part del recorregut transcorre pel Parc Natural del Montsant.
 • TRANS PRIORAT MTB és una marca registrada propietat de GuiesBtt.cat, que només es pot contractar a través de l’Agent de Viatges de GuiesBtt.cat, de Sant Joan de Vilatorrada. 08250 (Barcelona). Tel. 610 355 736. info@guiesbtt.cat, d’ara endavant, GuiesBtt.cat.
 • Es podrà realitzar la reserva enviant el FORMULARI DE CONSULTA adjunt (vegeu l’apartat Reserves i Preus). O bé amb un correu a info@transprioratmtb.com indicant en l’assumpte «RESERVA». S’haurà de detallar les dates de sortida i el tipus de proposta sol·licitada. Com a resposta se li enviarà un «Document de Reserva» amb les condicions corresponents. Sigui com sigui, la reserva només serà vàlida un cop efectuat el pagament de 50% de l’import total en concepte de «reserva», abans de 30 dies naturals de la sortida. La resta del pagament caldrà fer-la abans dels 15 dies de la data d’inici. Una reserva feta en menys de 30 dies naturals a la data de sortida, no garanteix la disponibilitat d’allotjament.
 • Per realitzar la Trans Priorat MTB, caldrà haver efectuat prèviament el pagament ÍNTEGRE en la modalitat contractada i els corresponents suplements si n’hi ha.

 

B.- Hi ha tres modalitats de ruta:trans priorat en btt

 • TRANS PRIORAT MTB 2 DIES (Autoguiada)
 • TRANS PRIORAT MTB 3 DIES (Autoguiada i Guiada)
 • TRANS PRIORAT MTB 4 DIES (Autoguiada i Guiada)

C.- Serveis Opcionals 

 • Lloguer bicicleta Hard Tail 29 “: 30 € (2 dies) / 45 € (3 dies) / 60 € (4 dies)
 • Suplement habitació individual: 55 € (2 nits) / 85 € (3 nits) / 115 € (4 nits)
 • Dinar al migdia. (Consulteu preu)
 • Sopar nit prèvia al primer dia de ruta (Consulteu preu).
 • Ampliació de l’assegurança amb el Opcional de Cancel·lació: 10,25 (1 dia) /12,50 € (3 dies) / 14,75 (4 dies)
 • Contractació d’allotjament extra per la nit posterior o a la Trans Priorat MTB (Consultar preu)
 • GPS GARMIN Dakota 30 amb els tracks inclosos + suport bici + 2 jocs de piles + carregador: 7 € / dia

 

RESUM DE CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE

CONDICIONES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Regulació jurídica aplicable: La relació contractual entre l’agència organitzadora i el client es regeix per una banda, per les clàusules del contracte de viatge combinat. En segon lloc, per la fitxa tècnica del viatge que detalla el seu contingut definitiu, I finalment, per les presents condicions generals, totes redactades de conformitat amb el que disposa la reglamentació catalana de les agències de viatge vigent.

 

INSCRIPCIONS

En el moment de la inscripció, cal fer un dipòsit de com a mínim un 50% de l’import total del viatge. Per tant, no es considera cap reserva conforme fins que es realitzi el dipòsit. A partir d’aleshores, en cas de cancel·lació per part del client, incorrerà en el pagament d’un 5% de despeses de gestió, més les despeses d’anul·lació si els hi hagués. L’import restant s’ha de pagar com a mínim 15 dies abans de la sortida, llevat que s’especifiqui el contrari en el pressupost / confirmació de reserva.

En el cas que una persona inscrigui a altres, assumeix en el seu nom totes i cadascuna de les implicacions especificades en aquestes condicions generals.

 

PREUS

Qualsevol variació en el preu podrà donar lloc a la revisió, sempre que aquesta es produeixi abans dels 20 dies de la sortida (Segons l’article 20 del Decret 168/1994). Aquestes modificacions seran notificades al consumidor, qui, en cas que la modificació superi el 15% del preu del viatge, podrà desistir sense cap penalització, o acceptar la modificació del contracte. En cap cas es revisaran a l’alça els preus dins dels 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge, respecte a les sol·licituds ja realitzades i confirmades.

 

DOCUMENTACIÓ

Tothom que s’hagi inscrit en una ruta de GuiesBtt.cat, és responsable de tenir en regla la documentació necessària per a l’activitat que es realitza (DNI, passaport, visat, mesures sanitàries …) GuiesBtt.cat actua com a informador, però és responsabilitat del client disposar dels documents necessaris. En cas que per falta o incorrecció de la documentació necessària el client es veiés obligat a cancel·lar o abandonar el viatge, l’agència apliqués les condicions assenyalades en l’apartat d’anul·lacions.

 

ANUL·LACIONS:

A causa de les especials condicions de contractació dels viatges amb bicicleta,  (tret que s’especifiqui el contrari en el pressupost realitzat) s’estipulen les següents condicions d’anul·lació:
Entre 60 i 31 dies abans de la sortida el 20% de l’import total del viatge
Entre 30 i 21 dies abans de la sortida el 50% de l’import total del viatge
Entre 20 i 11 dies abans de la sortida el 75% de l’import total del viatge
10 dies abans de la sortida: 100% de l’import total del viatge

 

 

RESPONSABILITATS

L’agència organitzadora declara explícitament que actua com intermèdia entre els viatgers i les entitats o persones que faciliten els serveis contractats. El CLIENT és informat i accepta en nom de tots els viatgers inclosos en la reserva les peculiars característiques del viatge amb activitats de “risc” que adquireix. Reconeix que ha estat correctament informat per part de l’Agent de Viatges sobre els perills de la pràctica de l’activitat esportiva a realitzar i que assumeix el risc sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Declara estar en disposició de la habilitats, llicències i assegurances d’accidents necessaris per a una pràctica segura i responsable, declinant qualsevol responsabilitat sobre GuiesBtt.cat / l’Agent de Viatges i els seus proveïdors, de les possibles conseqüències que la seva manca i / o mala practica poguessin derivar.

 

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Les dades personals de les persones físiques que, en nom propi o en representació d’entitats jurídiques, contractin amb aquesta agència s’incorporaran i tractaran en un fitxer automatitzat. Aquest és propietat de l’Agent de Viatges de GuiesBtt.cat, notificat a l’Agència espanyola de Protecció de Dades amb el número 1942173269. El fitxer compleix les mesures de seguretat necessàries per garantir la total seguretat de les dades. En compliment de la normativa, el titular de les dades pot exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició que reconeix la Llei Orgànica de protecció de dades. Per això cal posar-se en contacte amb: GuiesBtt.cat, M. Aurèlia Capmany, 28. 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) o l’adreça de correu: info@guiesbtt.cat. L’agència queda facultada per utilitzar les dades durant la vigència del contracte i per a la informació dels seus serveis.

Open chat
1
Hola!
Podem ajudar-te?